🇧🇻Ellen Hegg er en norskfødt kunstner med base både i Norge og Spania. Hun har flere års utdanning innen billedkunst. Hun har også mange års erfaring med undervisning i billedkunst.Hun er omtalt i en rekke norske gallerier og har hatt flere separatutstillinger, samt en betydelig deltagelse på ulike gruppeutstillinger rundt om i verden.

Hun har også vært representert ved InArte WerkKunst Gallery i Berlin, Mad Gallery i Milano, Trygve Lie Gallery i New York og Rio Gallery i New York.

I tillegg til dette har Ellen Hegg mottatt priser for sine arbeider, både i Milano, Firenze, Berlin, Palermo, New York, Barcelona. Hun er også representert i flere gallerier i Norge, hennes hjemland.

🇬🇧 Ellen Hegg is a Norwegian born artist based both in Norway and Spain.She has several years of education in fine arts.She has also many years experience of teaching visual art. 

She is featured in numberous Norwegian galleries and has had several solo exhibitions, as well as a considerable amount of participations in different group exhibitions around the world. She has also been represented by InArte WerkKunst Gallery in Berlin, Mad Gallery in Milan, Trygve Lie Gallery in New York and Rio Gallery in New York.

In addition to this, Ellen Hegg has recived awards for her works,both in Milan,Florence,Berlin,Palermo and New York. She is represented in several galleries in Norway, her home country.  

Del denne siden